Đồng tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam
Bitcoin là gì? Là đồng tiền giúp người mua và người bán thanh toán được với nhau thông qua một đồng bạc trung gian mà không qua Ngân hàng » Đăng ký…

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *